Fossagrim

Visste du at du kan bidra til bevaring av norsk skog når du kjøper ett av våre Stojo-produkter?

Less Trash har inngått samarbeid med Fossagrim, en norsk prosjektutvikler som selger karbon- og biomangfoldoffsets. Fossagrim tilbyr dette som et bærekraftstiltak til næringslivet. Med dette ønsker de å tilrettelegge for at næringslivet kan operere mer i harmoni med naturen. 

Fossagrim logo

For hvert Stojo-produkt som blir solgt i nettbutikken, går 5 kroner til et lokalt Fossagrim-prosjekt.

Prosjektet bidrar til bevaring av norsk skog som ellers hadde blitt utsatt for flatehogst, og tiltaket sørger for at skogen får fortsette å vokse og fange mer karbon, samtidig som den bevarer det biologiske mangfoldet.

Dette gir en umiddelbar effekt  unngåtte utslipp, i tillegg til negative utslipp i årene fremover.

Les mer om Fossagrim på nettsiden deres.

Fossagrim og Less Trash, til skogbevaring

Se Stojo-produkter.