Hvis du skal endre gamle vaner, og slutte å bruke engangskopper, må vi gi deg riktig og god nok informasjon om hvorfor du skal gjøre det. God informasjon til deg er viktig for at vi skal kunne selge våre produkter. Sånn kan vi bidra til mindre søppel og lykkes med vår forretningsidé. Vi søker opp all nødvendig informasjon om produktene våre for å være sikre på at de er bra nok. Denne kunnskapen vi får, deler vi gjerne videre.

Vi mottar mange relevante spørsmål om produktene våre. Her svarer vi på et viktig spørsmål.

Miljøet vårt, gjenbruk eller bruk & kast?

Framtiden i våre hender (framtiden.no) sier bruksmønsteret vårt avgjør hvorvidt gjenbrukskoppen er bedre for miljøet enn en-gangskoppen. Med mulighet for å skru koppen helt igjen og skylle den innimellom bruk framfor alltid å vaske den i maskin tenker vi Stojo-koppen er Ja-takk begge deler. I følge NRK er det uvisst hvor mange engangskopper som forbrukes og kastes i Norge. Men tall fra Storbritannia forteller at det kastes 38 kopper per innbygger i året, eller 2,5 milliarder kopper totalt havner i søpla.

I mai ble det kjent at EU-kommisjonen går inn for et forbud mot bl.a. plastsugerør. Vi tror engangskoppen havner under lupen også.

Stojo-silikonkopp, sertifisert og ufarlig for meg også?

Stojo gjenbrukskoppene er laget av FDA-klassifisert, resirkulerbar plast. Silikonen som er benyttet er LFGB-sertifisert. Silikon- og plastprodukter med godkjentstempel av den amerikanske FDA (Food and Drug Administration) og den europeiske, tyske sertifiseringen LFGB (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch) anses som trygge produkter for mennesker. Alle koppens deler kan tas fra hverandre, og det er forøvrig ikke brukt lim eller andre kjemikalier.