Her er retningslinjene vi følger når vi velger produktene du finner her på lesstrash.no:

 

Sunn fornuft 

Filosofi: Noen synes miljøvern er veldig komplisert. Det synes ikke vi: Ta minst mulig fra naturen og lever tilbake det vi låner. Så lenge vi følger disse to prinsippene vil naturen fortsette å gi oss mennesker det vi trenger for å overleve. Så enkelt er det.

Praksis: Vi velger produkter det blir mindre søppel av.

 

Miljøvern må være enkelt

Filosofi: En løsning ingen bruker er ikke en løsning. Alt for mange bærekraftige ‘løsninger’ er så tungvinte at ingen orker å bruke dem. Kun brukervennlige løsninger vil bli brukt av mange, og kun da vil de ha en reell effekt.

Praksis: Vi velger produkter som fungerer godt og er enkle å bruke.

 

Miljøvern er ikke luksus

Filosofi: Hvis miljøvern skal være en hobby for de rike kommer vi aldri til å redde verden. Kun økonomiske løsninger vil bli brukt av mange, og kun da vil de ha en reell effekt. Heldigvis er dette ofte to sider av samme sak, ettersom det å spare ressurser ofte er det samme som å spare penger.

Praksis: Vi velger produkter som kombinerer god bærekraft med god økonomi.

 

Nedbrytbart er bedre enn ikke nedbrytbart

Filosofi: I naturen er alt avfall samtidig råstoff for andre prosesser. Det betyr at det strengt tatt ikke finnes ‘søppel’ i naturen. Den dagen vi mennesker klarer å kopiere naturen på dette området har vi et bærekraftig samfunn.

Praksis: Vi foretrekker alltid produkter laget av nedbrytbare materialer.

Flergangs er bedre enn engangs

Filosofi: Bruk-og-kast kulturen genererer enorme mengder søppel som hoper seg opp på søppeldynger, i havet, i jordsmonnet, osv. Det å bruke ting flere ganger er en av de enkleste måtene å krympe søppelhaugene og samtidig spare ressurser.

Praksis: Vi foretrekker alltid produkter du kan bruke mange ganger.

 

Litt er bedre enn ingenting

Filosofi: Det er ikke alltid de perfekte løsningene finnes. Så hvordan nærmer vi oss det perfekte? Ved hele tiden å velge løsninger som er litt bedre. En løsning som er litt mer bærekraftig gjør ikke bare verden litt bedre her og nå, den er også et viktig skritt mot å finne en 100% bærekraftig løsning i fremtiden.

Praksis: Dersom vi ikke finner et produkt som oppfyller alle idealene våre, er det ofte bedre med et som oppfyller noen av dem enn ingenting.