Hvordan fremtidens næringsliv kan tilrettelegge for et mer bærekraftig forbruk

Hvordan fremtidens næringsliv kan tilrettelegge for et mer bærekraftig forbruk

Av Silje Balseth, Om i morgen stiftelsen 


Fremtidens næringsliv

I morgendagens samfunn er bærekraftig forbruk en viktig brikke i det store puslespillet. Forbrukere søker i økende grad bærekraftige alternativer i sine kjøpsbeslutninger.

Næringslivet spiller derfor en betydelig rolle i å tilrettelegge for mer bærekraftig forbruk. Ved å 1) iverksette tjenester og deling, 2) tilby reparasjon og gjenbruk, og 3) gi intensiver for bærekraftige valg kan næringslivet bidra til en mer bærekraftig fremtid.


Tjenester og deling

For å tilrettelegge for et mer bærekraftig forbruk er det viktig at muligheter for å velge de mer bærekraftige alternative er til stede. Her vil et økt fokus på tjenester og delingsøkonomi være essensielt. Leie av klær, verktøy og turutstyr burde være en selvfølge å tenke på før man kjøper nytt. Dette har næringslivet et stort potensial å legge til rette for og øke bevisstheten rundt. 

Vi trenger sjeldent å kjøpe mange fancy verktøy eller turutstyr når man pusser opp leiligheten sin eller huset sitt. Eller om man bestemmer seg for å dra på fjelltur med overnatting i telt, men ikke har helt prøvet det før, er det ypperlig å leie for å teste ut isteden for å kjøpe også blir det liggende i en bod uten å bruke det igjen. 

Leie klær

Foto: Pexels

 I tillegg er delingstjenester blitt mer populære. I byene er det flere som benytter seg av bildeling og andre leietjenester av bil. Dette legger til rette for at man har tilgang på bil de gangene man trenger det. Som for eksempel i forbindelse med den nye fjellturen med overnatting i telt.

Det er også andre delingstjenester som kunne vært aktuelt som tekstilbransjen, der de leier ut klær for en pris i måneden. Da kan man leie vinterjakken sin i tre måneder også bytte den inn til en vårjakke og leie den våren ut. Da vil man se ny og fresh ut hele året.


Reparasjon og gjenbruk

Videre er reparasjon og gjenbruk viktige elementer. Her kan næringslivet bistå i å tilby reparasjonstjenester for produkter og oppmuntre til gjenbruk.

Det å utvikle produkter av god kvalitet med lang levetid er også essensielt i et bærekraftig samfunn. Informasjon om bærekraftige valgmuligheter er med på å gi forbrukerne enkle valg om hvordan de kan endre litt på vanene sine for å forbedre samfunnet.

For å fullføre den sirkulære økonomien er det viktig at næringslivet kan tilby resirkulering av produktene de håndterer, oppgraderinger eller returer. Slik at produktene blir tatt hånd om på rett måte og kan være til nytte, for å fikse andre varer eller lage nye varer. 

Reparasjon av klær

Foto: Pexels / Cottonbro Studio

 

Insentiver for bærekraftige valg

For å øke bevisstheten og lysten til å ta et mer bærekraftig valg, vil det å tilby insentiver være relevant. Her kan næringslivet gi belønninger til kunder som fører en resirkuleringsordning, rabatt for neste produkt om kunden gir fra seg sitt gamle produkt og tilbud på produkter som er mer bærekraftige.

En del næringer gjør allerede noen av disse tiltakene. Det som er viktig er at de blir overført til flere næringer og i større skala enn i dag. Under dette punket vil jeg også inkludere at næringslivet bør redusere emballasje og avfall. Ved å tilby produkter i miljøvennlig emballasje eller ved å redusere emballasjevolumet. 

Å tilrettelegge for mer bærekraftig forbruk er en viktig oppgave for næringslivet. Ved å tilby flere tjenester og delingsøkonomi, legge til rette for reparasjon og gjenbruk og gi insentiver for bærekraftige valg, kan næringslivet bidra til en mer bærekraftig og miljøvennlig verden for oss alle.

Les mer om Om i morgen her.

Tilbake til bloggen