Om i Morgen

I Less Trash ønsker vi å samarbeide med aktører som verdsetter kunnskap og har et sterkt klima- og miljøengasjement med fokus på løsninger. Her kommer Om i Morgen inn.

Om i Morgen er fremtiden som skal veilede mot en grønnere fremtid.

Om i Morgen er en stiftelse som oppstod i studentmiljøet i Bergen. Stiftelsen ønsker å skape en arena der akademika, næringslivet og politikere kan snakke om en bedre morgendag der målet er kunnskapsdeling om det grønne skiftet.

Kunnskapsdelingen skjer primært i konferanser arrangert av organisasjonen. En konferanse med spennende og aktuelle foredrag der temaet er å snakke om løsningene til samfunnets utfordringer; alt fra energiforsyning til matsvinn i husholdninger.

"Vi skal snakke om i morgen, men handle i dag".

Les mer om Om i Morgen på nettsiden deres.