Hvordan bli en havredder

Hvordan bli en havredder

Den 8. juni var det Verdens havdag. Her er våre tips til å bli en havredder:

Søppelplukking

Ta en tur til stranden eller kystlinjen og plukk opp søppel som er blitt etterlatt der. Du kan også delta i organiserte arrangementer i lokalsamfunnet ditt eller organisere det selv. Sørg for å kaste søppelet på riktig måte for å hindre at det ender opp i havet igjen.

Redusere bruken av engangsplast

Plast er en av de største truslene mot havet og utgjør hoveddelen av den marine forsøplingen. 

Prøv å unngå engangsplastprodukter og velg heller resirkulerbare alternativer, f.eks papp. Eventuelt kan du velge gjenbruksprodukter så du slipper å kaste plasten i det hele tatt. 

Resirkulering

Resirkulere det du tar i bruk av plast. En utfordring er å lukke kretsløpet for plast og gjenvinne den slik at den kan brukes til andre produkter. Plast kan gjenbrukes mange ganger, avhengig av type. Ved å resirkulere, kan vi gjenbruke en ressurs flere ganger som kan være mer energibesparende.

Støtt organisasjoner som jobber for havvern

Det finnes mange organisasjoner som arbeider for å beskytte havet. Støtt dem ved å donere penger eller tid, delta på aksjoner eller spre bevissthet om deres arbeid. Et eksempel på en slik organisasjon er WWF Norge.

Kjøp mer bærekraftig sjømat

Overfiske kan true mange marine arter. Unngå gjerne arter som er rødlistede. Se Sjømatguiden til WWF Norge  og/eller se etter sertifiseringer på emballasjen i matbutikken (MSC/ASC). 

MSC står for Marine Stewardship Council og er i følge dem, verdens største miljøsertifiseringsprogram for villfanget sjømat. ASC er en forkortelse for Aquaculture Stewardship Council. Begge sertifiseringene sikrer at varen er blitt fulgt gjennom hele verdikjeden.

Ved å velge sertifisert sjømat, bidrar du til å øke etterspørselen etter mer bærekraftig produsert sjømat.

Redusere forbruket

Utslipp fra utvinning, produksjon og transport kan bidra til et større klimaavtrykk som påvirker havet negativt. Bruk gjerne opp det du har og når du skal ha noe nytt, velg gjerne produkter som er produsert på en mer miljøvennlig måte. F.eks med mindre skadelige kjemikalier.

Eier du en Ocean Bottle?

Du kan registrere dine drikkepåfyll i Ocean Bottle appen og redde mer plast fra å entre havet. Les mer om appen her. 

Disse tiltakene kan virke små, men alle monner drar. Når vi blir mange havreddere, kan det totalt få en stor positiv effekt.

Tilbake til bloggen