Hvorfor heter vi LessTrash?

Hvorfor heter vi LessTrash?

Av og til får vi spørsmål om hvorfor vi heter LessTrash og hva vi mener med det. Derfor tenkte vi å forklare litt mer om hvorfor vi valgte nettopp dette navnet og hvorfor det er så viktig for oss å jobbe mot mindre unødvendig avfall i verden.

Hvorfor selger dere ting når dere ønsker mindre avfall?

Dette er et helt relevant spørsmål, og vi forstår hvorfor man spør om dette. Nå har det seg sånn at vi lever i en verden som drives av konsum og med et folk som kjøper ting jevnlig. Det handler derfor ikke om at vi skal gi opp vår levestandard, men om en bærekraftig utvikling. FNs definisjon på dette er «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov når det gjelder økonomi, miljø og sosiale forhold». Derfor tenker vi; hva med å hjelpe folk til å velge ting som varer lengre og fører til mindre avfall, noe som er bedre for planeten?

La oss ta et eksempel; at folk bruker plastfolie for å bevare matrester er ikke så rart. Å pakke inn matrester fører jo til mindre matsvinn! Men, plastfolie er vi ikke så glade i. Er det mulig å bytte ut plastfolien med et mer miljøvennlig alternativ? Ja! Silikonlokk er laget av et naturlig materiale, kan brukes om igjen, og erstatter plastfolie som kastes etter bruk. Du kan lese mer om silikon i vårt kommende nyhetsbrev.

Hva ligger bak når dere velger å ta inn et produkt på lesstrash.no?

Det er mange parameter som skal sjekkes av i lista når vi velger å ta inn et produkt på lesstrash.no. Først og fremst skal det være et produkt som fører til mindre søppel. I tillegg ønsker vi å ta inn produkter som er smarte og som gjør det lettere å leve mer miljøvennlig i hverdagen. Selv om det ikke alltid lar seg gjøre, etterstreber vi alltid å finne produkter som er naturlig nedbrytbare eller som kan brukes flere ganger. Hele filosofien til LessTrash er bygget på disse prinsippene, og du kan lese hele her

Å leve mer miljøvennlig skal være enkelt

Det vi ofte ser er at mange synes det er komplisert å ta miljøvennlige valg i hverdagen og at de mindre miljøvennlige alternative er lettere. Dette er noe vi ønsker å gjøre noe med. Derfor er det viktig for oss at produktene vi velger ut til å føres på LessTrash.no skal være produkter som forenkler heller enn å komplisere.

Har du noen spørsmål eller tanker rundt dette? Vi hører gjerne fra deg! Send oss en epost på post@lesstrash.no eller skriv til oss på Facebook eller Instagram.

Tilbake til bloggen