5 positive klima- og miljønyheter i 2023

5 positive klima- og miljønyheter i 2023

Klimakrise. Naturkrise. Men hva med klimaløsning? Naturløsning? For noen løsninger har vi klart å komme frem til i 2023. De bør vi snakke mer om.

Når krisen vokser, er det viktig å huske på løsningene for å holde motet og optimismen for en bedre fremtid. Vi vet alle at når myndigheter kommer på banen med subsidier, regelverk og/eller anbefalinger, virker det som en rettesnor hos forbrukerne. Politikerne i samarbeid med næringslivet og forbrukere, må derfor styre mer og gå frem som de klimalederne vi og planeten trenger.

Her er en påminnelse om at alle monner drar:


1. EU forbyr å ødelegge ubrukte klær

I mai 2023 ble det enighet i EU om et forbud mot å ødelegge ubrukte klær. Dette gjelder også i Norge. Klesbransjen står for ca. 10% av verdens samlede CO2-utslipp. Det er mer enn fly og skipsfart tilsammen.

Hvert år kastes det 5,8 millioner tonn i EU. Norge ligger over EU-gjennomsnittet. 

Forbudet innebærer flere ting, bl.a må selskapet være transparent om overskuddsvarer og hva det gjør med dem.


2. Plastposeavgift - mindre plastposeforbruk

Siden høsten 2023 har forbruk av plastbæreposer blitt redusert med 40% takket være plastposeavgiften. Når en plastbærepose i disse dager koster det over 4 kroner, begynner det å smerte i lommeboka. Allikevel trenger vi dessverre plastposer til f.eks å kaste restavfall og til andre praktiske ting. 

Da er plastposer på rull den billigste og smarteste løsningen.


3. Matkasteloven og mindre matsvinn

Endelig startet arbeidet med matkasteloven etter kampanje fra Framtiden i våre hender, som har jobbet lenge for å få plass en slik lov. Det kastes 450,000 tonn mat hvert år. Spiselig mat vel og merke. 

Dette er en lov som skal, hvis vedtatt, forplikte matprodusenter, grossister og matbutikker til å kaste mindre mat.


4. Flere nordmenn kjøper brukt 

Det kan tenkes at trangere økonomi har bidratt til at flere kjøper brukt. Uansett intensjon, kan dette være bra for miljøet at stadig flere av oss velger brukt, om det er klær eller elektronikk. Les mer om det her.


5. COP28 - enighet om å fase ut fossil energi 

I november 2023 ble det enighet på klimatoppmøtet i Dubai at fossil energi skal fases ut. Denne enigheten omtales som en overgang vekk fra fossile brensler. Ny klimaavtale ble vedtatt. 

Det har likevel vært delte reaksjoner på avtalen, men det er en annen historie ;-)

Tilbake til bloggen